Semua nombor transaksi bermula dari 0001 secara lalai. Walaubagaimanapun, anda boleh menetapkan nombor urutan anda sendiri dengan mengaktifkan langkah-langkah berikut:

 

1. Pergi ke My Biztory dari bar menu atas kemudian klik pada Sales Tab (Tab Jualan).

 

2. Tatal ke bawah untuk mengaktifkan No. Transaksi Tersuai dan isikan nombor yang ingin anda mulakan dari Next Sales Ref Num (Bidang Nombor Penjualan Seterusnya).


 

(Contoh: Jika nombor ditetapkan sebagai 1001, itu bermaksud invois penjualan seterusnya akan diberi nombor INV1001.)