1. Pergi ke "Penjualan" dan klik "Pernyataan Pelanggan".

  1. Klik pada pelanggan yang ingin anda lihat.

  1. Semua invois tertunggak yang belum dibayar akan ditunjukkan dalam senarai.

  1. Klik butang "Action" kemudian klik "Cetak" untuk mencetak pernyataan.

  1. Penyataan akan ditunjukkan.