Setelah membuat invois penjualan baru dan pembayaran selesai, anda boleh menghantar resit anda dengan satu klik sahaja.


1. Klik ke dalam invois berbayar.


2. Anda dapat melihat butang "Masukkan Pembayaran" di sebelah kiri anda.


3. Klik masuk dan anda akan melihat gambar seperti di bawah.


4. Dalam "Payment Received” (Pembayaran Diterima), terdapat dua butang biru. Klik butang "Sampul surat" dan resit rasmi akan dihantar kepada pelanggan anda.