Biztory membantu anda memimpin pasukan jualan anda dengan mudah.


Sasaran Penjualan mengukur hasil penjualan semasa dan membandingkannya dengan sasaran atau prestasi masa lalu. Sasaran penjualan boleh ditetapkan sebagai nilai wang, jumlah unit yang dijual. Memantau prestasi penjualan terhadap sasaran adalah prinsip utama strategi pengurusan penjualan dan berperanan dalam mewujudkan budaya berdasarkan data.


Mengapa kita mesti menetapkan sasaran penjualan?

Menetapkan sasaran penjualan memastikannya dapat dilihat oleh seluruh pasukan. Merancang visual sasaran penjualan yang berkesan boleh memberi kesan besar. Dengan fitur sasaran penjualan, ini dapat membawa Anda untuk memantau dan mengetahui bagaimana kinerja penjualan dengan serta-merta. Pada masa yang sama, ini memotivasi pasukan penjualan anda untuk mencapai sasaran penjualan.


Bagaimana untuk memeriksa dan memantau Sasaran Jualan?

1. Anda akan menemui sasaran penjualan anda di bahagian bawah Papan Pemuka anda. 


Atau

2. Anda boleh pergi ke menu Jualan dan pilih “Sales Target” (Sasaran Jualan) untuk melihat maklumat yang lebih terperinci (gambar di bawah).