Data pelanggan adalah kunci terpenting untuk strategi pemasaran anda, Tanpa data Pelanggan, syarikat anda memasarkan secara buta.


1. Pergi ke menu Jualan dan pilih “Customer” (Pelanggan) di bawah tetapan.


                 


2. Klik butang “Add new+” (Tambah Baru). 


3. Isi maklumat pelanggan dan simpan.