Gabungkan maklumat pelanggan / pembekal

Modified on Sat, 31 Oct 2020 at 05:11 PM

Sekiranya anda mempunyai beberapa maklumat pelanggan yang bertindih dengan yang sebelumnya, anda boleh menggabungkannya bersama-sama untuk mengelakkan pertindihan maklumat pelanggan dalam senarai.


1. Dari senarai induk pelanggan anda, cari nama penerima pembayaran khusus anda, kemudian tandakan kotak pilihan pada pelanggan yang ingin anda gabungkan. 2. Klik pada anak panah turun di kotak centang di bahagian atas, dan klik “Merge” (Gabungan).3. Pergi ke rakaman untuk ditetapkan sebagai induk, kemudian pilih nombor ID induk yang anda mahu maklumat berdaftar lain digabungkan, kemudian klik “Merge” (Gabung) untuk menyelesaikan.


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article