Untuk pelanggan


1. Tambahkan produk baru (atau edit produk).


2. Tandakan pada lajur ‘We Sell’ (kami jual).3. Pilih Pelanggan dan isikan jumlah kos.4. Klik ‘Add Customer’ (Tambah Pelanggan) untuk menambah beberapa pelanggan dengan kos yang berbeza.


Untuk Pembekal


  1. Tambahkan produk baru (atau edit produk).


  1. Tandakan kami membeli lajur.  1. Pilih Pembekal dan isikan jumlah kos.  1. Klik Tambah Pembekal untuk menambah beberapa pembekal dengan kos yang berbeza.