1. Pergi ke menu Produk / Perkhidmatan dan pilih Produk / Perkhidmatan.


                                                        


2. Klik “Add New” (Tambah Baru).


3. Isi Nama Item, Kod Item dan Harga Jual.


4. Pilih jika anda menjual / membeli produk ini. Lajur Maklumat Jualan dan Maklumat Pembelian akan muncul setelah anda memilih "Kami Jual / Kami Beli". Anda boleh mengisi harga jual dan kos beli di lajur.


Anda masih boleh mengubah kos beli dan harga jual ketika membuat penjualan atau pembelian baru.


Nota:

  • Kami membeli: anda membeli produk ini dari pembekal dengan kos

  • Kami menjual: anda menjual produk / perkhidmatan ini


5. Klik “Set your product opening stock balance” (tetapkan baki stok pembukaan produk anda) jika anda mempunyai baki stok pembukaan.


6. Isi tahap stok pembukaan, unit kos purata stok (mis. Keping, kotak atau sebagainya). Sebaik sahaja anda memasukkan tahap saham, pilihan Akaun Bersekutu akan muncul di bawah.


* Harap diingatkan untuk memilih akaun yang berkaitan. Sekiranya anda tidak memilih akaun yang berkaitan, sistem akan secara automatik mencatat sebagai Lukisan Pemilik / Rakan Kongsi secara tetap *Sekiranya anda ingin menyesuaikan perincian produk / perkhidmatan, anda boleh mengklik butang Advanced.


1. Berdasarkan item tersebut, pilih kumpulan produk.


2. Isi Huraian.


3. Muat naik gambar produk.
4. Tetapkan tahap stok minimum anda supaya sistem akan memberitahu ketika anda membuat penjualan baru.