Akaun Bersekutu: Digunakan untuk memilih akaun dengan COA yang dikaitkan dengan produk ini. Maksudnya ketika menjual / membeli produk ini, sistem akan merekodkan transaksi di bawah akaun yang dipilih.


Contoh: Secara tetap semua pendapatan anda akan dikelompokkan di bawah "Penjualan" dalam P&L anda. Sekiranya anda ingin memisahkan pendapatan anda kepada "Penjualan" dan "Perkhidmatan", anda boleh memilih "Perkhidmatan" sebagai akaun yang berkaitan.


Catatan: Lalai sistem adalah "Penjualan" untuk penjualan dan "Pembelian" untuk membeli.


1. Pergi ke "Produk / Perkhidmatan".


2. Klik "Edit" untuk mengedit fail yang anda mahukan atau "Add New” (Tambah Baru).


3. Klik "Advance".


4. Tatal ke bawah ke Maklumat Jual Beli.