Apa itu Akaun Bersekutu produk?

Modified on Sun, 01 Nov 2020 at 12:05 AM

Akaun Bersekutu: Digunakan untuk memilih akaun dengan COA yang dikaitkan dengan produk ini. Maksudnya ketika menjual / membeli produk ini, sistem akan merekodkan transaksi di bawah akaun yang dipilih.


Contoh: Secara tetap semua pendapatan anda akan dikelompokkan di bawah "Penjualan" dalam P&L anda. Sekiranya anda ingin memisahkan pendapatan anda kepada "Penjualan" dan "Perkhidmatan", anda boleh memilih "Perkhidmatan" sebagai akaun yang berkaitan.


Catatan: Lalai sistem adalah "Penjualan" untuk penjualan dan "Pembelian" untuk membeli.


1. Pergi ke "Produk / Perkhidmatan".


2. Klik "Edit" untuk mengedit fail yang anda mahukan atau "Add New” (Tambah Baru).


3. Klik "Advance".


4. Tatal ke bawah ke Maklumat Jual Beli.Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article