Produk / Perkhidmatan

Tambah produk / perkhidmatan baru
1. Pergi ke menu Produk / Perkhidmatan dan pilih Produk / Perkhidmatan.                                                          2. Klik “Add New” (...
Sat, 31 Oct, 2020 at 11:56 PM
Cara menambahkan kos produk untuk pembekal / pelanggan
Untuk pelanggan 1. Tambahkan produk baru (atau edit produk). 2. Tandakan pada lajur ‘We Sell’ (kami jual). 3. Pilih Pelanggan dan isikan ju...
Sat, 31 Oct, 2020 at 11:57 PM
Cara membuat Kumpulan Produk (Kategori)
Pergi ke Pembelian anda dan pilih Kategori.                                                      Di sudut kanan atas, pilih Produk. ...
Sat, 31 Oct, 2020 at 11:57 PM
Mengimport produk / perkhidmatan
1. Pergi ke Produk / Perkhidmatan.                                                  2. Klik anak panah ke bawah di sebelah butang ‘Add New +’ (Tamba...
Sun, 1 Nov, 2020 at 12:00 AM
Cara menbuat nilai Inventori ke dalam P&L dan Imbangan Duga
Apabila sampai pada akhir tahun, kita biasanya akan melakukan pengurangan pengambilan saham dan mengira nilai inventori yang akan dibawa ke tahun kewangan b...
Sun, 1 Nov, 2020 at 12:03 AM
Apa yang ada di Stok & stok semasa
Apa yang ada Stok & stok semasa Stok ada Berapa banyak stok yang anda boleh jual Stok semasa Berapa banyak stok yang anda tinggalkan di gud...
Sun, 1 Nov, 2020 at 12:04 AM
Apa itu Akaun Bersekutu produk?
Akaun Bersekutu: Digunakan untuk memilih akaun dengan COA yang dikaitkan dengan produk ini. Maksudnya ketika menjual / membeli produk ini, sistem akan merek...
Sun, 1 Nov, 2020 at 12:05 AM
Cara memeriksa Log Inventori dan Penjelasan setiap ciri
Log Inventori Memiliki stok yang terlalu banyak atau terlalu sedikit boleh menjadi mahal, penting untuk memantau inventori anda. Biztory menyediakan anda k...
Sun, 1 Nov, 2020 at 12:05 AM
Perkhidmatan
Pilihan 1 Pergi ke My Biztory > Inventori, hapus tanda “Stock control” (kawalan stok). Pilihan 2 Pergi ke My Biztory tandakan "Able to se...
Wed, 4 Nov, 2020 at 12:39 AM
Mencetak laporan stok
1. Pergi ke menu Produk / Perkhidmatan dan klik pada ‘Stock Report’ (Laporan Saham).                                      2. Ketik perintah Ctrl + P...
Wed, 4 Nov, 2020 at 12:40 AM