Apa yang ada Stok & stok semasa


Stok ada

  • Berapa banyak stok yang anda boleh jual

Stok semasa

  • Berapa banyak stok yang anda tinggalkan di gudang


Catatan: Sekiranya anda ingin menjual tanpa stok mork di inventori anda dan membuka invois, anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut:


1. Pergi ke Ikon anda dan klik "MyBiztory".
2. Klik pada butang Inventori di bar atas.

3. Tandakan "Able to sell without stock” (Mampu menjual tanpa stok).