Mengimport produk / perkhidmatan

Modified on Sun, 01 Nov 2020 at 12:00 AM

1. Pergi ke Produk / Perkhidmatan.


                                                


2. Klik anak panah ke bawah di sebelah butang ‘Add New +’ (Tambah Baru), dan klik pada ‘Import Product’ (Import Produk).3.Muat turun contoh fail CSV.4. Simpan tajuk dari sampel dan isikan maklumat anda sendiri.

  • Atau anda boleh mengikuti contoh format untuk membuat fail CSV anda sendiri

  • Berikut adalah beberapa kata kunci dari fail untuk rujukan anda:


SKU

 Ini merujuk kepada kod produk anda

 Nama

 Ini merujuk kepada nama produk anda

 Penerangan

 Penjelasan produk

 Harga jualan

 Ini merujuk kepada jumlah penjualan produk anda

 Kos purata

 Kos produk

 Unit

 Unit ukuran (contoh, kg, ml, dll)


Adakah bekalan, adalah pembelian
Ini merujuk kepada apa yang anda jual kepada pelanggan dan apa yang anda beli dari pembekal

Stok ada, ada stok

            Ini merujuk kepada jumlah stok anda

Membekalkan COA

COA Jualan mana yang akan dikreditkan semasa produk ini dijual

Beli COA

COA Inventori mana yang akan didebitkan semasa produk ini dibeli

Kredit COA

COA mana yang harus diberi kredit jurnal untuk inventori untuk produk ini


1. Tekan Simpan.

2. Klik pada Import CSV file untuk memuat naik.
Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article