1.Pilih "Produk / Perkhidmatan" dan klik "Produk / Perkhidmatan".

2. Pilih produk utama yang ingin anda gabungkan dengan produk lain dan edit.

3.Klik "Sub Item".

4.Klik "Tambah Baru +".

5.Pilih barang yang ingin anda gabungkan. * Anda tidak boleh memilih produk utama. Contohnya: Asam Laksa adalah produk utama di sini, maka anda tidak boleh memilih Asam Laksa sebagai sub item.

6.Masukkan kuantiti untuk item ini kemudian simpan.

7.Klik "Simpan" untuk memuat semula senarai.