Pilihan 1

Pergi ke My Biztory > Inventori, hapus tanda Stock control” (kawalan stok).Pilihan 2

Pergi ke My Biztory tandakan "Able to sell without stock” (Mampu menjual tanpa stok), ia akan menjadi stok tanpa had.