1. Pergi ke menu Produk / Perkhidmatan dan klik pada ‘Stock Report’ (Laporan Saham).


                                    


2. Ketik perintah Ctrl + P pada papan kekunci anda untuk mencetak.


3. Atau klik pada butang Cetak di sudut kiri atas.Nota:

  • Inventori < 0 tidak ditunjukkan dalam senarai. Tandakan "Tunjukkan Semua" untuk melihat.

  • Tandakan butang "Berkelompok" untuk mengisinya mengikut kategori.

  • Peranan Pentadbir / Stok diperlukan untuk melihat laporan ini.