Apakah Kos Purata Timbang?

Modified on Wed, 4 Nov, 2020 at 12:45 AM

Kos purata berwajaran adalah salah satu kaedah untuk menentukan jumlah inventori yang masuk ke dalam kos barang yang dijual (COGS) dan inventori (angka yang dapat digunakan untuk menetapkan kos untuk kedua-dua inventori akhir dan kos barang yang dijual) . Kaedah purata berwajaran paling sering digunakan apabila item inventori saling berkaitan sehingga sukar untuk memberikan kos khusus kepada satuan unit.


Ini dapat membantu memastikan ketepatan stok terbaru anda. Sebagai contoh, semasa anda membeli barang, anda mungkin membayar harga yang berbeza kerana kepelbagaian jenis stok inventori atau item stok yang sama pada masa yang berlainan, dengan WAC anda dapat mengira kos inventori dengan harga rata-rata dan mencatatnya ke dalam COGS dan inventori.


Dengan ciri inventori baru Biztory, anda tidak perlu mengira sendiri nilai stok. Sistem akan menggunakan formula ini untuk menghasilkan nilai stok dan merekodkannya ke dalam COGS dan inventori anda secara automatik.


Sebagai contoh:

Anda membeli ITEM A pada 1 Mei 2020 dan 2 Mei 2020. Harganya berbeza antara dua hari ini.

1 Mei 2020 - RM1

2hb Mei 2020 - RM2


1. Pada 1 Mei, anda mencatatkan RM1 ke dalam invois pembelian.2. Pada 2 Mei 2020, anda mencatatkan invois pembelian sebanyak RM2.


3. Kemudian, pergi ke laporan stok produk / perkhidmatan. Anda mungkin melihat bahawa Biztory secara automatik telah mengambil harga RM1.50 sebagai kos seunit dengan menggunakan kaedah WAC.4. Walaupun, jika anda menjual ITEM A.5. Kos seunit tidak akan berubah kerana penjualan.6. Kos inventori akan dimasukkan secara automatik ke dalam COGS (Untung Rugi).7. Dan juga sebagai penutupan inventori (Imbangan Duga).SEKARANG, anda tidak perlu melakukan penyesuaian jurnal untuk merakam penutupan dan pembukaan inventori!Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article