1) Buat Invois Pembelian atau Perbelanjaan.


2) Isi maklumat yang diperlukan. Di medan "Unit", pilih Unit untuk perbelanjaan ini.3) Simpan.


4) Ini akan ditunjukkan dalam laporan Untung Rugi Unit anda.