Hubungan Pelanggan Sistem

Bagaimana mata ganjaran dapat dihasilkan untuk pelanggan?
Bagaimana mata ganjaran dapat dihasilkan untuk pelanggan? Mata ganjaran akan dihasilkan secara automatik setelah anda mengaktifkan titik IO di  Biztor...
Thu, 17 Dec, 2020 at 5:00 PM
Bagaimana untuk memeriksa mata ganjaran pelanggan anda?
Bagaimana untuk memeriksa  mata ganjaran pelanggan anda? Anda sentiasa dapat melihat mata ganjaran pelanggan anda. Mata akan direkodkan secara automatik ...
Thu, 17 Dec, 2020 at 5:03 PM
Bagaimana untuk menebus mata ganjaran pelanggan anda?
1. Klik "Tambah Baru +" untuk membuat penjualan baru. 2. Cari pelanggan. 3. Anda dapat melihat baki Point di bawah. 4. Setelah memi...
Thu, 17 Dec, 2020 at 5:04 PM