Bagaimana mata ganjaran dapat dihasilkan untuk pelanggan?

  • Mata ganjaran akan dihasilkan secara automatik setelah anda mengaktifkan titik IO di 

Biztory semasa anda membuat invois penjualan.


1. Buat penjualan baru dengan mengklik "Invois Jualan".

2. Klik "Tambah Baru".

3. Isikan maklumat pelanggan anda untuk menghasilkan invois penjualan.

4. Mata ganjaran yang akan diperoleh akan ditunjukkan di bahagian bawah invois.

Cth. Oleh kerana kita menetapkan RM1 = 10 mata, jumlah invois ini adalah RM100, mata ganjaran yang akan diperoleh adalah 1000 mata. (RM100 x 10 mata = 1000 mata)