Bagaimana rekod baki kredit pelanggan?

Modified on Thu, 12 Nov 2020 at 01:15 PM

Senario


- Anda memiliki syarikat minuman dan anda membuat promosi dengan kredit ahli pelanggan.

- Pelanggan yang menyatakan promosi perlu membayar RM600 untuk menjadi ahli kerana RM600 akan bertukar menjadi mata kredit, dan syarikat anda akan memberikan mata kredit RM400 kepada sesiapa yang mendaftar untuk promosi tersebut.

- Seorang pelanggan bernama Jason mendapat kredit anggotanya.

- Urus niaga kredit ditunjukkan seperti di bawah.


1. Buat "Dompet" baru dan masukkan nama yang anda mahukan.2. Klik pada "Kaedah Pembayaran" dan beri nama. Ingatlah untuk "Simpan".3. Selepas itu, buat "Jurnal" baru di bawah "Perakaunan", dan isikan semua butirannya. Jangan ingat untuk menyimpannya juga.


    - Oleh itu, jika Jason membeli minuman bernilai RM120, bagaimana saya boleh merakamnya?4. Setelah menyimpan jurnal baru, pindah ke "Penjualan" untuk membuat "Invoice Jualan" baru. Isikan butiran dan simpan.5. Tandakan invois anda sebagai kaedah pembayaran "Jason" berbayar.6. Sekarang jika anda menyemak "Jason Wallet Statement", anda dapat melihat bahawa Jason masih mempunyai baki RM880 yang belum digunakan.Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article