1.Pergi ke "Perakaunan" dan pilih "Baki Pembukaan".

2.Setelah menetapkan baki pembukaan untuk “Akaun Belum Terima Akaun”, Butang ‘Knock-Off’ akan berada di sebelah seperti gambar di bawah. (Butang knock-off akan muncul untuk Penghutang Akaun, Hutang Akaun dan Inventori SAHAJA)


3. Klik.

4.Pilih akaun yang sesuai untuk membuka pembukaan penghutang anda.

(Cth. Bank Debit, Penghutang Kredit - Nama)

5.Pergi ke "Perakaunan" dan pilih "Penyata Akaun".

6.Tapiskannya dengan nama penghutang. Anda dapat melihat baki pembukaan telah tersingkir.