Laporan Penuaan Penghutang membolehkan anda mengesan pembayaran yang tertunggak atau belum diambil dari penghutang anda. Amat senang apabila anda perlu memeriksa dari tarikh sebelumnya. Untuk menggunakannya, ikuti langkah-langkah di bawah:


Apakah fungsi Laporan Penuaan Penghutang?

Laporan Penuaan Penghutang adalah untuk anda melihat berapa lama penghutang anda berhutang dan berapa jumlahnya berhutang dengan awak.


1. Pergi ke Perakaunan > Laporan Penuaan Penghutang dari menu utama.2. Pilih tarikh yang anda mahu melihat pembayaran tertunggak daripada penghutang.
3. Beberapa tips untuk membaca laporan.  • Semasa: pembayaran yang perlu dibayar kurang dari 1 hari dari tarikh akhir invois

  • 1-30: pembayaran yang perlu dibayar selama 1 hingga 30 hari dari tarikh akhir invois

  •  31-60: pembayaran yang perlu dibayar selama 31 hingga 60 hari dari tarikh akhir invois

  •  61-90: pembayaran yang perlu dibayar selama 61 hingga 90 hari dari tarikh akhir invois

  •  91-120: pembayaran yang perlu dibayar selama 91 hingga 120 hari dari tarikh akhir  invois

  • 121-150: pembayaran yang perlu dibayar selama 121 hingga 150 hari dari tarikh akhir invois

  • 151-180: pembayaran yang perlu dibayar selama 151 hingga 180 hari dari tarikh akhir invois

  • 180+: pembayaran yang perlu dibayar lebih dari 180 hari dari tarikh akhir invois


4. Klik pada nama untuk melihat pecahan invois.