Laporan Penuaan Kredit membolehkan anda mengesan pembayaran yang tertunggak atau belum dibayar kepada pemiutang anda. Amat senang apabila anda perlu memeriksa dari tarikh sebelumnya.


Apa fungsi Laporan Penuaan Kredit?

Laporan Penuaan Kredit adalah untuk anda mengetahui berapa banyak hutang anda kepada orang lain dan berapa lama anda berhutang dengan mereka.


Untuk menggunakannya, ikuti langkah di bawah:


1. Pergi ke Perakaunan > Laporan Penuaan Kredit dari menu utama.


2. Pilih tarikh yang anda mahu melihat pembayaran tertunggak kepada pemiutang.




3. Beberapa petua untuk membaca laporan:


  • Semasa: pembayaran yang perlu dibayar kurang dari 1 hari dari tarikh akhir invois

  •  1-30: pembayaran yang perlu dibayar selama 1 hingga 30 hari dari tarikh akhir invois

  •  31-60: pembayaran yang perlu dibayar selama 31 hingga 60 hari dari tarikh akhir invois

  •  61-90: pembayaran yang perlu dibayar selama 61 hingga 90 hari dari tarikh akhir invois

  •  91-120: pembayaran yang perlu dibayar selama 91 hingga 120 hari dari tarikh akhir invois

  •   121-150: pembayaran yang perlu dibayar selama 121 hingga 150 hari dari tarikh akhir invois

  • 151-180: pembayaran yang perlu dibayar selama 151 hingga 180 hari dari tarikh akhir invois

  •  180+: pembayaran yang perlu dibayar lebih dari 180 hari dari tarikh akhir invois


4. Klik pada nama untuk melihat pecahan invois.