Perakaunan

Cara membuat Carta Akaun
Prasyarat: anda mungkin perlu mempunyai peranan Perakaunan untuk mengakses ciri tertentu artikel ini. 1. Dari menu atas, pergi ke Perakaunan > Carta ...
Wed, 4 Nov, 2020 at 12:57 AM
Memasukkan jurnal
Biztory telah membuat anda dilindungi dengan mengautomasikan pembukuan tindakan yang biasa digunakan seperti penjualan, pembelian, perbelanjaan. Namun, kada...
Wed, 4 Nov, 2020 at 11:08 AM
Laporan Penuaan Penghutang
Laporan Penuaan Penghutang membolehkan anda mengesan pembayaran yang tertunggak atau belum diambil dari penghutang anda. Amat senang apabila anda perlu meme...
Wed, 4 Nov, 2020 at 11:09 AM
Bagaimana untuk memeriksa sama ada kategori akaun / carta akaun tersedia?
Klik pada menu "Perakaunan" di bawah Carta Akaun. Menggunakan bar Cari untuk mencari kategori akaun yang anda perlukan. Anda selalu...
Wed, 4 Nov, 2020 at 10:24 PM
Bagaimana cara menbuat baki pembukaan?
1) Pergi ke "Perakaunan" andabutang dan klik pada "Opening Balance". 2) Anda mungkin perlu mengisi Tarikh Baki Pembukaan dan...
Wed, 4 Nov, 2020 at 11:01 PM
Laporan Penuaan Kreditur
Laporan Penuaan Kredit membolehkan anda mengesan pembayaran yang tertunggak atau belum dibayar kepada pemiutang anda. Amat senang apabila anda perlu memerik...
Wed, 4 Nov, 2020 at 11:02 PM
Cara mencetak buku besar
Klik pada butang "Perakaunan" pada bar menu. Klik pada "Ledger". Klik pada "Cetak".
Wed, 4 Nov, 2020 at 11:15 PM
Bagaimana untuk merekod pinjaman pengarah dalam sistem?
Gunakan Kes Sering kali dalam perniagaan praktikal, pengarah akan membayar bil bagi pihak syarikat terlebih dahulu yang kemudiannya syarikat harus membayar...
Wed, 4 Nov, 2020 at 11:23 PM
Cara menetapkan baki pembukaan dalam Akaun Belum Terima & Akaun Belum Bayar
Langkah 1: Pergi ke Tetapan Pelanggan & Pembekal untuk menghasilkan kod akaun untuk penerima & pembayar tertentu sebelum memasukkan baki pembukaan....
Wed, 4 Nov, 2020 at 11:18 PM
Hasilkan Laporan Kewangan Utama
Hasilkan Laporan Kewangan Utama adalah untuk anda mengetahui bagaimana keadaan kewangan perniagaan anda. Sistem Perakaunan Biztory akan menghasilkan lap...
Wed, 4 Nov, 2020 at 11:29 PM