Biztory telah membuat anda dilindungi dengan mengautomasikan pembukuan tindakan yang biasa digunakan seperti penjualan, pembelian, perbelanjaan. Namun, kadang-kadang anda mungkin ingin merakam tindakan tertentu yang berada di luar ruang lingkup sistem. Untuk mencapainya, sistem memberi pengguna fleksibiliti dengan memasukkan jurnal secara manual.


1. Mula-mula pergi ke Perakaunan > Jurnal. Kemudian klik pada Tambah Baru untuk memasukkan jurnal baru.


2. Seterusnya, isikan butiran mengikut apa yang ingin anda rakam. Berikut adalah beberapa panduan:


  • Tarikh - tarikh tindakan ini berlaku

  •  Penerangan - terangkan tindakan ini.

  •  No Jurnal - nombor rujukan jurnal

  •  Carta akaun - di bawah akaun mana tindakan ini harus direkodkan

  •  Debit & kredit - isi jumlah dalam bidang yang berkaitan untuk menunjukkan aliran masuk atau aliran keluar3. Akhir, simpan jurnal anda.