Kaedah pembayaran adalah kaedah pembayaran dibuat, dan terdapat dalam pelbagai bentuk. Anda boleh membayar dengan:

  1. Wang Tunai

  2. Kad kredit

  3. Periksa

  4. Baucar tunai


1. Pergi ke menu Aliran Tunai dan pilih Wallet.2. Pilih dompet yang ingin anda tambahkan kaedah pembayaran dan klik butang Edit.
3. Pilih “Payment Method” (Kaedah Pembayaran).4. Klik ‘Add New’ (Tambah Baru).5. Berikan nama untuk kaedah ini.

(#NOTE: Sentiasa jadikan nama kaedah pembayaran anda unik untuk mengenal pasti kepunyaan dompet mana.

Contohnya, Wallet milik Maybank, Kaedah pembayaran adalah pemindahan dalam talian, anda harus meletakkan nama sebagai M2U.

Sekiranya anda mempunyai nama kaedah pembayaran yang sama di dompet yang berlainan, semasa pemilihan kaedah pembayaran anda, anda tidak dapat mengenal pasti kaedah pembayaran yang termasuk dalam dompet mana. Sebagai contoh, anda mempunyai Wallet (Maybank) dan Wallet (Ambank), jika anda meletakkan Pemindahan Dalam Talian sebagai nama kaedah pembayaran di kedua dompet, apabila anda memilih kaedah pembayaran, akan ada dua Pemindahan Dalam Talian yang keluar. )6. Pilih cara kaedah ini digunakan.

    Jenis kaedah pembayaran:

  1.  Belum Terima - Wang diterima ke akaun

  2.  Hutang - Wang dibayar dari akaun