1. Pergi ke My Biztory lakukan tetapan E-mel.

 

 

2. Klik lajur "E-mail" (E-mel).

 

 

 

3. Tetapkan kolom Payment Overdue Email (E-mel Bayaran Tertunggak) ke "Yes" (Ya) untuk mengaktifkan e-mel tertunda automatik, kerana lajur Payment Overdue Options (Pilihan Tunggakan Pembayaran) dapat memilih Jumlah hari di kotak pertama dan lungsur turun dapat memilih "On due date" (Pada Tarikh Akhir), "Day(s) before due date" (Hari sebelum tarikh akhir) dan "Day(s) after due date" (Hari selepas tarikh akhir).

 

 

4. Klik "Save".