1. Pergi ke My Biztory

 

2. Klik "Email" di bahagian kiri.

 

3. Tetapkan kolom Payment Overdue Email (E-mel Bayaran Tertunggak) ke "Ya" untuk mengaktifkan emel tertunda automatik, kerana lajur Payment Overdue Options (Pilihan Tunggak Pembayaran ) dapat memilih Jumlah hari di kotak pertama dan lungsur turun dapat memilih "Pada Tarikh Akhir", "Hari sebelum tarikh akhir " dan " Hari selepas tarikh akhir ".

 

 

4. Klik "Save".