1. Klik pada ikon dan pergi ke "My Biztory". 

    

     

 

2. Klik pada Tab “Sales” (Penjualan) di atas.

 

3. Tatal ke bawah ke Penyesuaian Pembundaran dan pilih yang anda mahu.

 

 

4. Ingat untuk klik “Save” sebelum anda keluar dari halaman.