1. Klik pada ikon Pengguna dan pilih My Profile (Profil Saya).

 

2.Taipkan nama baru di bawah Maklumat Pengguna.

 

 

 

Catatan: Nama ini juga digunakan untuk log masuk ke Biztory. Sebaiknya tanpa jarak antara perkataan.