Untuk memasukkan unit dalam invois, ikuti langkah berikut:


1. Pergi ke profil anda dan klik "My Biztory".2. Klik pada "Sales” (Jualan).

3. Tatal ke bawah ke "Appearance” (Penampilan) dan tandakan "Unit".


4. Save (Simpan).Anda kemudian akan melihat kotak unit dalam invois anda, dan anda boleh menaip unit anda secara manual dari sana.