Bagaimana saya boleh membuat pembayaran kepada pelanggan dalam mata wang yang berbeza?

Modified on Tue, 20 Oct, 2020 at 4:03 PM

1. Pertama, aktifkan mata wang yang berkaitan dengan perniagaan anda.


2. Tambahkan Invois Jualan baru dan isikan butiran invois.3. Pilih Mata Wang dari lajur mata wang.4. Jumlah keseluruhan telah dikira secara automatik ke mata wang baru.


5. Arahkan kursor ke butang MYR (mata) untuk melihat perbandingan dalam mata wang MYR vs Baru.Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article