1. Pertama, aktifkan mata wang yang berkaitan dengan perniagaan anda.


2. Tambahkan Invois Jualan baru dan isikan butiran invois.3. Pilih Mata Wang dari lajur mata wang.4. Jumlah keseluruhan telah dikira secara automatik ke mata wang baru.


5. Arahkan kursor ke butang MYR (mata) untuk melihat perbandingan dalam mata wang MYR vs Baru.