1. Tunjukkan invois "Catatan Invois".


a) Klik butang "Add extra details or information to this document” (Tambahkan butiran atau maklumat tambahan ke dokumen ini) seperti gambar di bawah.b) Masukkan nama Bidang dan butiran Medan.Sekiranya anda ingin menunjukkan "Catatan Invois", klik "cetak", ia akan ditunjukkan di atas bahagian tandatangan.
2. Sembunyikan invois "Catatan Invois".


Sekiranya anda ingin menyembunyikan "Catatan Invois", klik "sembunyikan"

Ia tidak akan ditunjukkan di atas bahagian tandatangan.