Konfigurasikan E-mel Sasaran Penjualan anda untuk memilih jangka masa yang ingin anda maklumkan kepada jurujual anda mengenai Sasaran Jualan.


1. Pergi ke My Biztory dari bar menu atas kemudian klik pada tab E-mel.

                           


2. Di bawah “Sales Target Email” (E-mel Sasaran Jualan), pilih jangka masa e-mel anda sama ada 'Daily' (Harian), 'Weekly' (Mingguan) atau 'Never' (Tidak pernah) menerimanya sama sekali. Sistem akan menghantar pemberitahuan e-mel dengan sewajarnya.


 

P.S. : Sekiranya anda ingin menentukan jurujual tertentu hanya untuk menerima E-mel Sasaran Penjualan, pergi ke tetapan Pengguna Saya pengguna tertentu, dan aktifkan bar pemberitahuan Menerima E-mel Sasaran Penjualan, dan ini akan membolehkan jurujual menerima pemberitahuan e-mel.