1. Dari senarai induk invois anda, cari nama penerima sehingga hasilnya disaring. Kemudian tandakan kotak centang pada invois yang ingin anda proses, atau cukup klik pada kotak pilihan Pilih Semua dari bahagian atas.

2. Klik pada anak panah ke bawah pada kotak centang di bahagian atas, dan klik pada 'Send overdue Email' (Hantar E-mel yang tertunggak).3. Munculan akan ditunjukkan dan klik OK untuk menghantar e-mel yang tertunggak.4. Sebelum anda menghantar e-mel yang tertunggak, pastikan invois diisi dengan e-mel.