Biztory dapat membuat banyak penjualan pada masa yang sama menggunakan ciri import. Ikuti langkah di bawah untuk mengimport penjualan.


1. Klik My Biztory di bahagian kanan atas.


          


2.

 • Klik Aplikasi Pihak Ketiga untuk melihat ciri dan memastikan Import CSV dicentang.

 • Klik tab Jualan.

 • Klik Muat turun Sampel CSV untuk melihat data yang diperlukan untuk disiapkan.

 • Klik Muat naik CSV kemudian pilih CSV sampel Jualan.
3. Untuk Pratonton data, klik butang Import maka penjualan akan bersiap untuk diimport.4) Contoh hasil yang dijangkakan setelah diimport.

Definisi data

 1. ref_num - Nombor invois penjualan

 2. invoice_date - Tarikh invois

 3. penerima pembayaran - Nama pelanggan

 4. jumlah - Jumlah setiap item (Sama dengan Jumlah)

 5. grandTotal - jumlah keseluruhan bagi setiap item (Sama dengan Jumlah)

 6. jumlah - Jumlah item

 7. e-mel - Alamat e-mel pelanggan

 8. telefon - Nombor hubungan pelanggan

 9. billing_addr - Alamat pengebilan pelanggan

 10. Payment_term - Tunai Lalai sahaja

 11. gst_supply_date - Tarikh pembekalan GST (Masukkan tarikh invoice_tarikh jika tidak mempunyai tarikh bekalan GST)

 12. kod - Kod item (Bertindak sebagai kod SKU)

 13. keterangan - Penerangan item.

 14. tax_value - Contoh 6% = 0.06

 15. qty - Kuantiti setiap item

 16. unit - Unit per item

 17. harga - Harga barang

 18. total_tax - Formula = (qty * harga) * nilai_ pajak
Nota Penting 

1. Pengguna digalakkan untuk mengimport CSV sampel untuk memahami aliran ciri import.

2. Header lajur tetap dan diperlukan data berkaitan yang sama dengan CSV penjualan sampel

3. Pengimportan akan berlaku setelah beberapa minit, sila muat semula halaman Jualan selepas pengimportan. Di samping itu, pengguna boleh mencuba mengimport semula jika penjualan tidak dibuat secara automatik.