Sekiranya anda mengisi Caj anda di lajur satu persatu dan bukannya satu jumlah keseluruhan, jumlah GST anda akan betul. Tetapi jika anda mengira jumlahnya secara keseluruhan, maka anda telah  mengatasi sistem GST.


Kenapa?

GST adalah sistem kami akan mengira jumlah GST setelah selesai.


Contohnya, anda mempunyai caj bank sebanyak RM100.10,


Caj Bank: RM100.10

GST 6% = RM 6.006

Selepas Pusingan GST: RM 6.01 (Mata wang akan sentiasa dibundarkan kepada dua perpuluhan)


Jumlah selepas GST: RM 106.11


Bayangkan jika anda mempunyai 10 transaksi caj bank dengan jumlah yang sama, iaitu RM100,10. Jumlah anda adalah:


Caj Bank: RM1001.00 (RM 100.10 x 10)

GST 6% = RM 60.06 (RM 6.006 x 10)

Jumlah selepas GST: RM 1061.06 (RM1001.00 + 60.06)


Jadi, apa yang sebenarnya anda edit?

Daripada RM60.06 sebagai jumlah GST, edit menjadi RM60.10 untuk invois yang betul.


Prasyarat:

Pastikan Invois ‘GST Termasuk’ bukan ‘GST Eksklusif’

Apa yang perlu anda lakukan untuk mengatasi sistem?

1. Klik "Sales"menu dan pergi ke "Sales Invoice".

2.Tambahkan invois baru atau klik pada nama yang ingin anda edit.

3. Klik pada "Jurnal"butang.

4. Tatal ke bawah ke "Ringkasan GST" dan klik pada "Editbutang sekali lagi.


5. Edit jumlah GST, kod cukai yang anda mahukan.


6. Simpan invois anda.