1. Pergi ke "Ikon" andadan klik pada "My Biztory".

2. Tatal ke bawah ke tap GST.

3. Tukar butang ke ya untuk pesanan Pelepasan GST dan Eksport jika anda mahu.4. Simpan.