Tarikh Pembekalan GST adalah tarikh yang digunakan oleh sistem semasa mengira cukai input dan cukai output GST.


Contohnya, semasa menyerahkan GST untuk tempoh April - Jun, sistem akan menangkap semua invois dengan Tarikh Pembekalan GST antara April dan Jun untuk pengiraan GST. Secara tetap, membuat invois akan mempunyai Tarikh Bekalan GST dengan tarikh invois.


Ikuti langkah-langkah ini untuk mengaktifkan Tarikh Bekalan GST untuk diedit:


1. Pertama, pergi ke “My Biztory”untuk membuka halaman tetapan.2. Di bawah tab Jualan, Pembelian atau Perbelanjaan, tanda kotak pilihan untuk mengaktifkan Tarikh Pembekalan GST untuk jenis invois yang sesuai.3. Kini anda dapat menetapkan Tarikh Pembekalan GST dalam invois anda.