Anda boleh mendapatkan halaman Tenancy dari menu atas. Kemudian klik Add New + untuk membuat penyewaan.
Jenis Penyewa

Sebelum meneruskan, anda perlu memilih jenis penyewaan yang ingin anda buat terlebih dahulu. Sama ada untuk Tuan Tanah atau untuk Penyewa.


Terdapat sedikit perbezaan antara keduanya di mana anda hanya boleh memilih Unit untuk penyewaan tuan tanah sementara anda boleh memilih Unit dan Bilik untuk penyewaan penyewa.
Cara Penyewaan


Isi butiran penyewaan. Dalam contoh ini, kita akan mewujudkan penyewa.Penerima Bayaran - Pilih nama penyewa atau taipkan nama penyewa baru. Profil untuk penyewa baru akan disimpan secara automatik.

Maklumat lanjut - Anda boleh mengklik "Maklumat lebih lanjut" untuk mengisi maklumat penyewa dengan lebih lanjut.

Tarikh mula dan tarikh akhir penyewaan - Tempoh penyewaan

Unit - Pilih Unit dari senarai untuk penyewa anda

Bilik - Pilih salah satu dari sekian banyak bilik dari senarai bilik milik Unit terpilih untuk penyewa anda

Tambah bilik - Anda boleh menambah lebih dari satu bilik untuk penyewa anda
Keputusan


Penyewaan yang dibuat akan ditunjukkan dalam senarai. Anda juga boleh menyaring senarai dengan memilih Penyewa sahaja, Tuan Tanah sahaja atau Segalanya.