Buat Pesanan Penghantaran

Modified on Wed, 04 Nov 2020 at 11:44 PM

Mula-mula anda perlu mengaktifkan D.O. ciri-ciri


1. Pergi ke My Biztory > Pesanan Penghantaran > Tandakan Aktifkan > Simpan2. Terdapat tiga cara untuk membuat D.O.


[Kaedah Pertama: Buat Manual]

i) Setelah membuat invois penjualan, pergi ke menu produk / perkhidmatan > pesanan penghantaran > tambah baru + secara manual[Kaedah Kedua: Menjana secara automatik]

i) Pergi ke My Biztory> Pesanan penghantaran

ii) Menjana secara automatik D.O. > pilih "dengan semua item setelah setiap invois Penjualan disimpan"

(Pilihan ini akan menghasilkan DO secara automatik setiap kali anda menyimpan invois penjualan baru)

iii) Simpan[Kaedah Ketiga: Separuh Auto]

i) Pergi ke My BiztoryPesanan penghantaran

ii) Pada Auto menjana D.O. > Pilih "dengan item yang dipilih semasa dihantar"

(Pilihan ini akan menghasilkan DO secara automatik setelah anda memilih item untuk dihantar dalam invois penjualan)

iii) Simpaniv) Setelah anda membuat invois, pada halaman invois penjualan, klik pada nombor invois.Tandakan item yang perlu dihantar.


vi) Isi kuantiti yang akan dihantar.vii) Simpan.Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article