Untuk memastikan anda dapat mengurus akaun anda dengan mudah, anda dapat mengelompokkan pengguna akaun berbeza berdasarkan peranan dan tugas khusus mereka. Pertama, buat peranan untuk setiap pengguna, kemudian berikan kebenaran kepada mereka dan berikan pengguna peranannya. Anda boleh menentukan satu atau lebih peranan di laman web anda, dan kemudian memberikan kebenaran untuk setiap peranan. Oleh itu, mereka dapat memberi tumpuan kepada menjalankan tugas mereka sendiri tanpa gangguan data dan maklumat lain yang tidak berkaitan.

 

-Setiap akaun mempunyai sedikit pengguna

-Seseorang pengguna boleh memilih beberapa peranan

 

Juruwang (Papan Pemuka, Transaksi, Inventori, Orang)

* buat invois
* buat pembayaran untuk invois

* buat CN

* buat Pelanggan

* buat Petikan

* menguruskan Pesanan Penghantaran

* edit Petikan


Jualan (Papan Pemuka, Transaksi, Inventori, Orang)

  * buat invois

  * menukar tarikh invois

  * buat pembayaran untuk invois

  * buat CN

  * buat Pelanggan

  * buat Petikan

  * menguruskan Pesanan Penghantaran

  * edit Petikan


Pembeli (Papan Pemuka, Transaksi, Inventori, Orang)

  * buat invois pembelian

  * buat perbelanjaan

  * buat pembayaran untuk invois pembelian

  * buat vendor CN

  * buat Vendor

  * buat Pesanan Pembelian

 

Stok (Papan Pemuka, Inventori)

  * buat Produk

  * edit Produk

  * buat Pesanan Penghantaran

 

- Kakitangan (Papan Pemuka, Transaksi, Inventori)

  * Jualan + Pembeli

  * hapuskan invois penjualan

  * edit invois penjualan

  * hapus invois pembelian

  * edit invois penjualan

  * padamkan CN

  * hapus Vendor CN

  * edit Petikan

  * hapuskan Petikan

  * edit Pesanan Pembelian

  * hapus Pesanan Pembelian

 

- Pentadbir (Semua Menu)

  * hapuskan Petikan

  * hapuskan invois penjualan

  * edit invois penjualan

  * hapus invois pembelian

  * edit invois pembelian

  * hapus perbelanjaan

  * mengedit perbelanjaan

  * padamkan CN

  * hapus Vendor CN

  * hapus Pelanggan

  * padamkan VendorKlik SINI untuk mengetahui lebih banyak dengan Bagaimana cara membuat pengguna baru dan menetapkan peranan untuk pengguna?