Pilih pengguna yang akan menerima e-mel mengenai persembahan syarikat anda.


                           


2. Di bawah Bahagian Extra (tambahan), lajur peranan, pilih peranan Admin (Pentadbir).3. Baris baru Subscribe to Digest Performance (Berlangganan Prestasi Digest) akan muncul, pilih 'Yes' (Ya) untuk baris ini, dan pengguna akan menerima e-mel mengenai prestasi syarikat.