1. Pergi ke "MyBiztory" dan klik pada butang "Delivery Orders” (Pesanan Pesanan).2. Pada bahagian pilihan, tandakan "Enabled” (Diaktifkan).3. Klik Simpan.


Sekiranya anda ingin menghasilkan pesanan Penghantaran anda secara automatik, tatal ke bawah untuk Menjana D.O secara automatik, dan akan ada 3 pilihan.1. None (Tiada) - Tidak akan membuat pesanan penghantaran sama sekali


2. With all items after each Sales Invoice save (Dengan semua item selepas setiap Invois Jualan) - Semua Jualan akan mempunyai invois menjana secara automatik


3. With selected items when delivered (Dengan item terpilih semasa dihantar) - Buat pesanan penghantaran secara manual untuk item terpilih sahaja.