Penghantaran

Pesanan Penghantaran Auto
1. Pergi ke "MyBiztory" dan klik pada butang "Delivery Orders” (Pesanan Pesanan). 2. Pada bahagian pilihan, tandakan "Enabled” ...
Wed, 4 Nov, 2020 at 11:41 PM
Cara membuat resit pesanan penghantaran cetakan
Sekiranya anda memilih "Dengan semua item setelah setiap Invois penjualan", pergi ke: 1. Klik "Jualan"dan klik pada "Invoice Juala...
Wed, 4 Nov, 2020 at 11:42 PM
Buat Pesanan Penghantaran
Mula-mula anda perlu mengaktifkan D.O. ciri-ciri 1. Pergi ke My Biztory > Pesanan Penghantaran > Tandakan Aktifkan > Simpan 2. Terdapa...
Wed, 4 Nov, 2020 at 11:44 PM