Penghantaran

Modified on Wed, 04 Nov 2020 at 12:43 AM


Senario:

Saya mempunyai 500 pcs item. Saya menghantar 500 pcs kepada Ejen. Pada akhir bulan, 

Ejen menjual 200 pcs dan mengembalikan saya 300 pcs.


1. Buat Pesanan Penghantaran baru, pilih "Ya" untuk Dihantar.2. Kini Stok Tersedia saya ialah 500.3. Buat "Invoice Jualan" baru untuk merekodkan Ejen terjual habis 200 pcs.


4. Lakukan penyesuaian stok dalam produk untuk mencatat pengembalian barang dari Agen 300 pcs. Pergi ke Produk / Perkhidmatan, klik pada Edit item, ubah tahap stok dan Tulis "komen penyesuaian", kemudian Simpan.5. Sekarang periksa Inventori Log, Stok Tersedia ialah 300.Stok Semasa ialah 300.Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article