1. Teruskan ke halaman laporan tamat tempoh penyewaan.

 

 

2. Pilih penyewa yang anda ingin lihat dan klik carian.