Laporan untuk Modul Penyewaan

Modified on Mon, 21 Dec, 2020 at 4:53 PM

Setelah anda memasukkan beberapa data dalam Modul Tenancy, laporan inilah yang akan membantu anda menguruskan semua penyewaan yang anda miliki. Semua laporan penyewaan boleh didapati dari menu di bawah Pengurusan > Laporan


Untung dan Rugi Unit


Gunakan laporan ini untuk melihat semua Penjualan (sewa, utiliti), Pembelian dan Perbelanjaan Unit yang dipilih dalam jangka masa yang dipilih.Papan Pendahulu kosong


Laporan ini memberi anda gambaran tentang penghunian bilik dan berapa lama mereka tidak dihuni.


Tamat Tempoh Penyewaan


Laporan ini menyenaraikan semua penyewa yang masih sah dan tarikh luputnya. Anda boleh menyaring senarai dengan melihat hanya pemilik rumah atau penyewa sahaja.Hasil Laporan yang Diharapkan

Anda boleh menyemak laporan ini untuk sewa yang belum selesai dan dikumpulkan.


Sejarah Bilik


Laporan ini akan menyenaraikan semua penyewaan yang berkaitan dengan bilik terpilih, termasuk penyewaan yang telah tamat tempoh.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article