1. Buat invois perbelanjaan baru.2. Pilih "Caj iPay88" dalam kategori. Masukkan "Total Include Tax" yang anda dapat dari Tax invoice (cara mendapatkan Invois Cukai iPay88).


3. Simpan.