Aktifkan Rekonsiliasi Bank Auto Hong Leong Bank

Modified on Thu, 12 Nov 2020 at 01:19 PM

Bagaimana mengaktifkan rekonsiliasi bank auto Hong Leong Bank?


 1. Log masuk ke akaun Biztory anda.

 2. Pergi ke Wallet untuk menetapkan akaun bank. 1. Klik "Tambah Baru" untuk menambahkan akaun bank Hong Leong anda ke dalam sistem Biztory. 1. Pilih "Bank"


 1. Pilih "Hong Leong Bank Berhad". 1. Masukkan nombor akaun bank anda untuk menyegerakkan Biztory dan Hong Leong Bank dan menetapkan nama untuk "dompet" ini.


Selepas itu, klik "tunjukkan tetapan lanjutan" untuk menambahkan tetapan lebih baik. 1. Tandakan lajur terakhir. 1. Pergi ke "Aliran Tunai" cari "Rekonsiliasi Bank".


 1. Klik Segerakan sekarang.  1. Transaksi yang Dipetakan - Biztory secara automatik membantu anda memadankan transaksi Biztory dengan transaksi bank mengikut tarikh dan jumlahnya.


Transaksi Tanpa Pemetaan - Tidak ada transaksi tercatat di Biztory, tetapi penyata bank mempunyai transaksi. (mis. caj bank, atau perbelanjaan peribadi lain dari pemilik kad) Anda harus membuat perbelanjaan agar transaksi dapat disesuaikan.


Senarai Biztory - Urus niaga masuk ke dalam Biztory (mis. Perbelanjaan, Bil dibayar atau Pembayaran dikumpulkan), tetapi penyata bank tidak mempunyai transaksi yang direkodkan. Anda harus memeriksa semula urus niaga untuk memastikan bahawa perincian bank betul.


Anda boleh melakukan pemeriksaan dan tandakan (padankan) atau hapus centang (tidak sesuai) urus niaga jika pemadanan itu tidak sesuai.


Anda harus memastikan kunci urus niaga ke Biztory tidak mendua dan perincian urus niaga betul. 1. Save (Simpan) setelah memeriksa dan pastikan semuanya sesuai.


Apakah faedah rekonsiliasi bank auto Hong Leong Bank?

 • Anda dapat menjimatkan banyak masa.

 •  Mengurangkan kesalahan manusia.

 •  Anda boleh memastikan urus niaga betul.
Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article